Avrupa’nın çözümsüz sorunu: Müslümanların statüsü

28.Şub.2015 Habertürk

Avrupa ülkeleri İran Devrimi’nden bu yana kendi topraklarında yaşayan Müslümanların statüsü sorununu dert ediniyor, ama bunu bir türlü çözemiyorlar.
Öncelikle her ülkede din-devlet ilişkileri uygulamaları farklı olduğu ve iktidarlarda farklı eğilimlerden partiler bulunduğu için ortak bir Avrupa politikası olduğu söylenemez.
İkinci olarak, Müslümanların kimisi vatandaş, kimisi göçmen olduğu için ortak bir statü yaratmak kolay olmuyor.
Üçüncü olarak, Müslümanların çoğu, devletlere güvenmiyor, bunların kendi dini hayatlarına müdahale etmesine sıcak bakmıyor, izin vermemeye çalışıyor.
Avrupa Müslümanlarını, bazı İslam ülkeleri ve onların kurumları (örneğin Türkiye ve Diyanet) aracılığıyla belli bir düzene sokma önerisi gerek devletlerin çoğuna, gerekse Müslümanların bir kısmına cazip gelmiyor.
Avrupa devletlerinin Müslümanların statüsü konusundaki başarısızlıkların önde gelen nedeni, İslamiyet’i ve Müslümanları öncelikle bir “sorun potansiyeli” olarak görmeleri. Buna bağlı olarak Müslümanları kendi işlerini kendileri görme konusunda cesaretlendirmemeleri. Bu yüzden her yeni girişim, çözümden çok sorunu derinleştirmeye aday.