Hasar tespit raporu 11: Sivil kanadı sivil olmayan kanada kalkan olunca Cemaat topyekûn kaybetmeye başladı

20.12.2015 rusencakir.com
Lire en Français

17 Aralık 2015 günü medyascope.tv için yaptığım değerlendirmeyi Sedat Ateş yayına hazırladı.

Merhaba, bugün 17 Aralığın yıldönümü. İki yıl içinde Türkiye’de çok şey oldu, özellikle Fethullah Gülen cemaatiyle AKP hükümeti arasındaki savaşta çok büyük gelişmeler oldu. İnişli çıkışlı bir grafik izledik ama bir süredir grafik tek bir yöne doğru gidiyor. Çok net bir şekilde söylemek gerekirse Tayyip Erdoğan’ın lehine, Fethullah Gülen’in aleyhine seyrediyor grafik uzun bir süredir. Görüldüğü kadarıyla da daha bir süre böyle gidecek.
En son 9 Kasım'da Hasar Tespit Raporu'nun onuncu değerlendirmesini yapmıştım, şimdi on birincideyiz. O yorumun başlığı şöyleydi: "İktidar savaşı bitti, Cemaat’i tasfiye süreci başladı."
9 Kasım'dan bu yana Cemaat’in tasfiyesi sürecinde çok önemli gelişmeler oldu, artık çok daha sert bir şekilde peş peşe operasyonlar düzenleniyor, kaçanlar var kaçamayanlar tutuklanıyor ve sadece birtakım öne çıkmış isimlere değil, Cemaat’in Anadolu’nun dört bir tarafındaki kurumlarına, kuruluşlarına, hastanelere, kliniklere, işadamı derneklerine, her yere operasyonlar var. Kadınlar ve yaşlılar da gözaltına alınıyor. Bir ayrım gözetmeden ilerleyen bir süreç var.
İki senenin bir değerlendirmesine baktığımız zaman nasıl bir sonuç çıkarmak mümkün? Olayın olduğu gün, 17 Aralık 2013’te yazdığım yazının başlığında şöyle bir soru vardı: Kim daha çok kaybedecek? Yani bu savaşın kazananı olmaz, her iki tarafın da kaybettiği bir savaş söz konusu. Ama buradaki sorun kimin daha çok kaybedeceği sorunu demiştim. Şu anda hükümet kanadının, Tayyip Erdoğan’ın pek bir şey kaybetmediği, kaybedenin Cemaat olduğu yönünde bir izlenim var. Bu doğru gibi görünebilir ama şunu rahatlıkla söyleyebiliriz, burada hükümet ve Tayyip Erdoğan da sürekli kayıpta. En fazla kendi kaybının Cemaat’in kaybından az olmasını sağlıyor, Cemaat’e çok büyük darbeler indiriyor. Buradan kısa vadede kazançlı çıkıyor gözükse de orta ve uzun vadede hem AKP’nin hem de genel olarak Türkiye’deki İslami hareketin çok ciddi bir şekilde zarar gördüğü bir savaş söz konusu.
İzleyenler bilir, başından itibaren Cemaat ile hükümet arasındaki savaşın Cemaat içinde bir ayrıma yol açtığına dikkat çekmiştim. Cemaat’in bir sivil kanadı, bir de sivil olmayan kanadı olduğunu, sivil kanadının eğitim, medya, sağlık gibi konularda faaliyet gösterdiğini, sivil olmayan kanadın ise devlet içerisinde, bürokrasi içerisinde, özellikle güvenlik bürokrasisi, ama sadece burada değil ordu da dahil birçok yerde örgütlendiğini ve bunların mevcut resmi hiyerarşinin dışında birtakım hiyerarşilere bağlı hareket ettiklerini söylemiştim. Ve bu sivil olmayan kanadın yol açtığı bir krizden, sivil kanadın da ciddi şekilde zarar göreceğini, aralarına belirgin bir çizgi koyamadıkları takdirde aralarındaki sivil-sivil olmayan ayrımının ortadan kalkacağını söylemeye çalışmıştım. Tabii Cemaat çevrelerinden böyle bir ayrımın doğru olmadığı, böyle bir şeyin olmadığı, kendilerini suçlu göstermeye kalktığım vs. gibi şeyler söyleyenler oldu.
Şimdi gelinen noktada hem ‘Cemaat’in imamı’ olarak tabir edilen birtakım isimlere, hem de Cemaat’in kamuoyu tarafından bilinen sivil şahsiyetlerine yönelik operasyonların yapıldığını görüyoruz. Yani hepsi aynı torbaya konuldu. Üniversite rektörü de burada, gazete genel yayın yönetmeni de, vakıf başkanı da burada; ama aynı zamanda kendilerine birtakım kod isimler atfedilen ve Cemaat’in devlet içerisindeki örgütlenmesini kontrol ettiklerini ileri sürdükleri isimler aynı davalarda, aynı soruşturmalarda beraber yargılanıyorlar.
Sonuç olarak Cemaat kendi içerisinde sivil-sivil olmayan ayrımını net bir şekilde yapmayıp sivil olanı korumaya yönelik adımlar atmayıp, sivil kanadın diğer kanada bir nevi kalkan olmaya çalışması sonucu topyekûn bir saldırıya maruz kalıyor. Bu çok net artık. Bunu ilk başta Cemaat ile ilgili olduğu düşünülen ve gözaltına alınan, tutuklanan polislere yönelik operasyonların ardından görmüştük. Cemaat’in sivil olarak bildiğimiz alanındaki kişiler tarafından çok ciddi bir şekilde polislere sahip çıkıldı. O andan itibaren böyle bir mesafenin, böyle bir ayrımın olmadığını Cemaat bize gösterdi ve sonuçta şu anda Cemaat’in esas temelini oluşturan yapılara yönelik çok ciddi devlet operasyonları oluyor.
Bakın, 28 Şubat’ta da 28 Şubatçılar Gülen Cemaati ve başka cemaatleri de hedeflerine almışlardı ama hiçbir zaman Türkiye’de herhangi bir İslami camianın, cemaatin bu tür sivil yapılarına karşı bu kadar acımasızca ve sertçe gitmemişlerdi, gidememişlerdi. Ama bugün AKP hükümeti, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın öncülüğünde Cemaat’in bütün yapılarına yönelik olarak topyekûn bir savaşı, bir tasfiyeyi yürütüyor. Hatta öyle ki tasfiyeyi yurt dışına da taşımaya çalışıyor. Çünkü biliyoruz ki Türkiye içerisinde zorlanan Cemaat yurtdışında, dünya çapındaki küresel ağıyla bir ölçüde varlığını sürdürebiliyor. Bugün kaçtıkları söylenen kişilerin yurtdışında çok kolay bir şekilde hayatlarını sürdürebildiklerini görüyoruz. Ama AKP hükümeti bunun da ötesinde yurtdışında da Cemaat’e yönelik değişik şekillerde birtakım operasyonlar yapmaya çalışıyor. Kendileri yapamıyorsa yabancı ülkelerde, bulundukları ülkelerdeki yetkilileri Cemaat’e karşı hamle yapmaya teşvik ediyor. Ya da Cemaat’in yurtdışındaki okullarına karşı alternatif okullar kurmaya çalışıyor vs.
Yani şu anda Cemaat’e yönelik çok ciddi bir şekilde bir operasyon yapılıyor. Zamanında AKP dışında başka bir parti, İslamcılıkla alakası olmayan herhangi bir hükümet böyle bir operasyonu yapmaya cesaret edemezdi. Yapmaya kalktığı zaman büyük bir ihtimalle başarısızlığa uğrardı ama şu âna kadar AKP’nin yaptığı bu operasyonlarda hükümet büyük bir sorunla karşılaşmıyor. Bunun en büyük nedenlerinden biri Cemaat’in kendisi dışındaki kesimleri yanına çekememesidir. Yanına çekememesinin nedenlerini Gülen cemaatinden kişilere sorduğumuz zaman insanların korkmalarıyla açıklamaya çalışıyorlar, ama şahsen bunun sadece korkudan ibaret olduğunu düşünmüyorum. Cemaat daha önceki dönemlerde siyasetçilerle, özellikle son dönemlerde AKP iktidarıyla işbirliği yapmakla yetindi, toplumun değişik kesimlerine, hele İslami hareketin değişik cemaatlerine yönelik olarak eşit ilişkiler kurmaya hiçbir zaman yanaşmamıştı. Büyük bir ölçüde devlet imkânlarını kullanarak edindiği güçle kendine uzak olan kesimlere karşı çok mesafeli, hatta sert birtakım uygulamalar yapıyordu. Şimdi bir şekilde bunun bedelini ödediklerini rahatlıkla söyleyebiliriz. Şu anda cezaevlerinde Cemaat ile ilgili olarak bulunan çok sayıda insan var. Gazeteci de var, medyadan insanlar var ve son olarak Can Dündar ve Erdem Gül olayıyla beraber bir basın özgürlüğü meselesi tekrar gündeme gelmeye başladı. Cemaat de cezaevlerinde olan, baskıya uğrayan, kendi medya çalışanlarını da bunun içerisine katarak gidebiliyor. Ancak en son Silivri’deki nöbet olayında da görüyoruz, Can Dündar ve Erdem Gül’den önce cezaevinde Gülen cemaatiyle irtibatlı gazeteciler olmasına rağmen nöbet tutulmuyordu, ama şimdi tutulabiliyor. Yani bir şeyin arkasına takılabiliyor Cemaat, kendisi bir şeyin öncüsü olamıyor. Burada da tabii ki en önemli sorun Cemaat’in daha önceki demokrasi, temel hak ve özgürlükler konusundaki hiç de parlak olmayan karnesi.
Toparlayacak olursak, şu aşamada, gelinen iki yıl içerisinde, hatırlayalım 17 Aralık’ın ilk günlerinde tapeler yayınlanırken estirilen hava o dönem Başbakan olan Recep Tayyip Erdoğan’ın kaçacağı, hatta ülke adı bile veriliyordu, Malezya’ya gideceği ve ülkede çok şeyin değişeceği yolunda bir hava yarattılar. Ve buna bayağı ciddi bir şekilde inandılar. İşin ilginç tarafı o havayı yaratanların, bunu özellikle sosyal medyada vs. taşıyıcılığını yapanların büyük bir kısmı ülkeyi terk etti, ülkeye gelemiyorlar. Böyle bir olay yaşandı. Burada temel mesele: Bir: Cemaat kendi gücünü fazla abarttı, iki: düşman olarak hedef aldığı kesimin gücünü küçümsedi, yeterince kavrayamadı. Yani çok büyük bir hesap hatası yaptı Cemaat ve iki yıl boyunca bu hatanın bedelini çok ciddi bir şekilde ödüyor.
Başından itibaren bunu bir iktidar savaşı olarak gördüğüm için ve benim gibi görenlere yönelik olarak Cemaat çevreleri sürekli bunun hiç de böyle bir şey olmadığını, 17-25 Aralık sürecinin yolsuzlukla mücadele olduğunu ve bunun tamamen hukuki bir süreç olduğunu söylediler. Bir yere kadar belki az da olsa bir inandırıcılığı vardı, ama soruşturmayı yapan savcıların sırra kadem basmalarıyla, yani kaçmalarıyla beraber bu iddia da büyük ölçüde çökmüş oldu. Yani gerçekten bu savcılar bu olayı hiçbir kimseyle bağları olmadan ve gerçekten temiz bir toplum için yapıyor olsalardı kendilerini büyük bir cesaretle savunabilir ve toplumun bir kesimi de onlara sahip çıkabilirdi, ancak kendileri ne zamandan beri ortada gözükmüyor. Hep bunu söylemeye çalıştım, tekrar söylüyorum: Cemaatin AKP’ye ve Tayyip Erdoğan’a saldırmasındaki temel motivasyonun iktidar savaşı olması yolsuzluk iddialarının asılsız olduğu anlamına gelmez ama bu iddiaların inandırıcılığına bakarak Cemaat’in iktidar savaşını, Tayyip Erdoğan’ı tasfiye etme niyetini de görmezden gelemeyiz. Yani burada yolsuzlukla savaş iddiası nedeniyle Cemaat’in demokrasi, temel hak ve özgürlükler vs. gibi konulardaki samimiyetsizliğini görmememiz kesinlikle söz konusu olmamalı.
Evet, 17 Aralığın ikinci yılında on birinci raporu şöyle tamamlamakta yarar var: Cemaati tasfiye süreci son hız ilerliyor. Cemaat sivil olmayan kanadını koruma altına almak için sivil kanadını, yani kendi toplumsal desteğini riske attı ve bunun faturasını şimdi ağır bir şekilde ödüyor.
Destek olmak ister misiniz?
Doğru haber, özgün ve özgür yorum ihtiyacı
Bugün dünyada gazeteciler birer aktivist olmaya zorlanıyor. Bu durum, kutuplaşmanın alabildiğine keskin olduğu Türkiye'de daha fazla karşımıza çıkıyor. Halbuki gazeteci, elinden geldiğince, doğru haber ile özgün ve özgür yorumla toplumun tüm kesimlerine ulaşmaya çalışmalı ve bu yolla, kutuplaşmayı artırma değil azaltmayı kendine hedef edinmeli. Devamı için

YAZI DİZİSİ
1 Cemaat-hükümet savaşı: Hasar tespit raporu-1 20.12.2013
2 Esas hedef Erdoğan’ın bizzat kendisi: Hasar tespit raporu-2 26.12.2013
3 Gülen sustu sulh havası hakim oldu: Hasar tespit raporu-3 29.12.2013
4 Cemaat için zor günler başladı: Hasar tespit raporu-4 10.01.2014
5 Cemaat ve hükümet nihai kapışmayı erteliyor: Hasar tespit raporu-5 20.02.2014
6 Cemaat ile hükümet barışabilir mi? Hasar tespit raporu-6 27.03.2014
7 Hasar tespit raporu 7: Savaş bitti ve Cemaat kayıp mı etti? 21.04.2014
8 Hasar tespit raporu-8 Cemaat ağır yaralı 17.12.2014
9 Hasar tespit raporu-9 Cemaat’e karşı “başkomutan” Erdoğan 18.12.2014
10 Hasar tespit raporu-10: İktidar savaşı bitti, Cemaat'i tasfiye süreci başladı 11.11.2015
11 Hasar tespit raporu 11: Sivil kanadı sivil olmayan kanada kalkan olunca Cemaat topyekûn kaybetmeye başladı 20.12.2015
12 Erdoğan-Gülen savaşı - hasar tespit raporu - 12 02.06.2016
13 Gülen ve cemaati için yolun sonu mu? Hasar tespit raporu 13 28.07.2016

Son makaleler (10)
15.07.2020 Dördüncü yılında 15 Temmuz darbe girişimi (3): Türkiye'nin durumu
14.07.2020 Dördüncü yılında 15 Temmuz darbe girişimi (2): AKP ve Erdoğan'ın durumu
13.07.2020 Ayasofya ve muhalefetin duruşu: Ruşen Çakır, Burak Bilgehan Özpek ve Osman Sert tartışıyor
13.07.2020 Dördüncü yılında 15 Temmuz darbe girişimi
10.07.2020 Ortayolculuk kötü bir şey midir?
10.07.2020 Haftaya Bakış: Ayasofya, çoklu baro, iktidarın inandırıcılığı, Babacan ve DEVA Partisi
09.07.2020 Bir günah keçisi olarak Devlet Bahçeli
09.07.2020 Kararsız, huzursuz ve umutsuz seçmenler: Ruşen Çakır, Burak Bilgehan Özpek ve Can Selçuki tartışıyor.
07.07.2020 DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ile özel yayın
07.07.2020 Kararsızlar neden kararsız?
15.07.2020 Dördüncü yılında 15 Temmuz darbe girişimi (3): Türkiye'nin durumu
27.05.2020 Turkey: Will Erdoğan hold on to his voter base at all costs? Can he retain it?
12.05.2020 Les guerres post-modernes de la mafia en Turquie
19.08.2019 Erneute Amtsenthebung: Erdogans große Verzweiflung
11.02.2016 Hesabên herdu aliyan ên xelet şerê heyî kûrtir dike
05.05.2015 CHP-şi Goşaonuş Sthrateji: Xetselaşi Coxo Phri-Elişina Mualefeti
03.04.2015 Djihadisti I polzuyutsya globalizatsiey I stanovitsya yeyo jertvami. Polnıy test intervyu s jilem kepelem
10.03.2015 Aya Ankara Az Kobani Darse Ebrat Khahad Gereft?
08.03.2015 La esperada operación de Mosul: ¿Combatirá Ankara contra el Estado Islámico (de Irak y el Levante)?
18.07.2014 Ankarayi Miçin arevelki haşvehararı